Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Με νέο σύστημα οι κρίσεις προϊσταμένων

Πάνω σε δύο θεματικές ενότητες και με τη διεξαγωγή ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου, θα διεξάγεται η δομημένη συνέντευξη για την επιλογή τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών στο Δημόσιο, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, που καθορίζει τις τελικές λεπτομέρειες του συγκεκριμένου βασικού κριτηρίου για τις κρίσεις προϊσταμένων - τα υπόλοιπα τρία είναι: τυπικά προσόντα, εμπειρία άσκησης καθηκόντων ευθύνης και αξιολόγηση.
Στόχος της διαδικασίας, η εξέταση των διοικητικών ικανοτήτων του υποψηφίου στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων, εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων.
Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, σε συνάρτηση με τα προσόντα του υποψηφίου, βάσει του βιογραφικού του και του προσωπικού του μητρώου, β) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος.
Στο στάδιο αυτό, ένα μέλος του αρμόδιου συμβουλίου (ΕΙΣΕΠ: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων) θα θέτει στον υποψήφιο ένα σενάριο διοίκησης καλώντας τον να αναπτύξει τρόπους διαχείρισής του.
Κάθε θεματική ενότητα θα βαθμολογείται με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο (το σύνολο των δύο ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια).
Για τη μοριοδότηση, πέρα από τις αξιολογούμενες ικανότητες του υποψηφίου στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στη διαχείριση κρίσεων, θα λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, χαρακτηριστικά ηγεσίας υπό συνθήκες πίεσης και η ικανότητα συντονισμού.
Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λαμβάνουν επίσης υπόψη και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Χωριστή συνέντευξη

Οι υποψήφιοι θα καλούνται για τη συνέντευξη χωριστά, κατ’ αλφαβητική σειρά. Η χρονική διάρκεια της δομημένης συνέντευξης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, θα είναι: α) 30 λεπτά ώς 1 ώρα για θέσεις γενικών διευθυντών, β) 30 ώς 45 λεπτά για θέσεις διευθυντών, γ) 30 λεπτά για θέσεις τμηματαρχών.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του συμβουλίου.
Η μοριοδότηση κάθε μέλους θα πρέπει να αιτιολογείται συνοπτικά για κάθε ενότητα της συνέντευξης. Το συμβούλιο θα κρατά πρακτικά με τα κρίσιμα σημεία του περιεχομένου της συνέντευξης.
Υπενθυμίζεται ότι πρώτα θα προκηρυχθούν οι θέσεις γενικών διευθυντών, οι οποίες μαζί με αυτές των διευθυντών προγραμματίζεται να καλυφθούν εντός του 2017, ενώ οι θέσεις των προϊσταμένων, υπολογίζεται να καλυφθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

από ΕΦΗΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της ΥγείαςΞεκινά τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Τεχνικού Ειδικότητας Θερμουδραυλικών ( ΔΕ)           1
                          Τεχνικού Ειδικότητας Θερμαστών ( ΔΕ)                     1
                          Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (ΔΕ)                           3
                          Φυσικών - Ακτινοφυσικών Ιατρικής ( ΠΕ)                   1
                           Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ( ΤΕ)                                4

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσιο: Πόσα μόρια προβλέπονται από την αναγνώριση προϋπηρεσίας


Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, πέραν της βαθμολογικής ένταξης και επομένως βαθμολογικής εξέλιξης τους, λαμβάνεται υπόψη και κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το καλοκαίρι ο τότε υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (και νυν επικρατεία) Χριστόφορος Βερναρδάκης,προβλέπεται η απόκτηση 25 μορίων για κάθε βεβαιωμένο έτος απασχόλησης. Το ανώτατο όριο αναγνώρισης προϋπηρεσίας είναι τα 7 έτη, επομένως ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να πάρει ένας δημόσιος υπάλληλος με προϋπηρεσία εκτός Δημοσίου, είναι 175 μόρια.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρις στιγμής, η αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν συνεπάγεται μισθολογικά οφέλη.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο Βερναρδάκη ΕΔΩ

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τέλος χρόνου.Αποτέλεσμα εικόνας για εικονεσ για αναγνωριση προυπηρεσιας στον ιδιωτικο τομεα       Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό της,
 προς τους φορείς του Δημοσίου, η 
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη 
ζητεί «ενόψει της επικείμενης διαδικασίας 
επιλογής προϊστάμενων κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) και της παρ. 4 του άρ. 30 
του ν. 4369/2016… την κατά προτεραιότητα
 και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους εξέταση 
των αιτήσεων υπαλλήλων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός
 δημοσίου τομέα κατ’ εφαρμογή των σχετικών προαναφερόμενων 
διατάξεων και βάσει των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την ως άνω
 β’ σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας».


Όπως υπογραμμίζεται, «οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου 
παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς που 
υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
προσωπικού παρακαλούνται για τηνάμεση κοινοποίηση της παρούσας στους 
προέδρους των υπηρεσιακών συμβουλίων».

Όσον αφορά στην Αυτοδιοίκηση, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, 
«οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποδέκτη της παρούσας, παρακαλούνται για τις κατά λόγο 
αρμοδιότητας ενέργειές τους προκειμένου να διευκολύνονται οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ κατά την εξέταση των αιτήσεων των 
υπαλλήλων τους και για να καταστεί λυσιτελής η εφαρμογή των
 σχετικών διατάξεων. Ως εκ τούτου ερωτήματα που αφορούν τους υπαλλήλους 
των ΟΤΑ, θα απευθύνονται λόγω αρμοδιότητας στην αρμόδια 
Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
 Εσωτερικών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού».
ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9)

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Έρχεται η σελίδα του πολίτη με όλα τα στοιχεία Υγείας! Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση
Μια ιστοσελίδα μέσα από την οποία όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους στοιχεία, βγαίνει τους πρώτους μήνες του 2017 στον «αέρα».

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του HealthReport.gr ήδη η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας ετοιμάζουν όλα τα δεδομένα που θα περιλαμβάνει η σελίδα του πολίτη αλλά και ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς που θα εμπεριέχεται.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας.
Μια ιστοσελίδα Υγείας
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πηγές του HealthReport.gr κάθε ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση στον δικό του ιατρικό φάκελο που θα περιέχεται στη «σελίδα του Πολίτη».
Με κωδικό που θα του αποστέλλεται θα μπορεί να βλέπει τον ιατρικό του φάκελο με όλα τα δεδομένα του.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος ο ασφαλισμένος θα ορίζει ποιος έχει πρόσβαση και ποιος όχι στον δικό του ιατρικό φάκελο. Θα μπορεί να βλέπει ποιος μπήκε στο σύστημα και διάβασε το φάκελό του, ενώ ο ίδιος θα είναι που θα ορίζει τον τρόπο ειδοποίησης του είτε μέσω μηνύματος στο κινητό είτε μέσω mail κλπ.
Για τους εξοικειωμένους χρήστες θα υπάρχουν και ειδικές εφαρμογές για smart phone, ενώ για τους ηλικιωμένους που δυσκολεύονται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, είτε θα είναι ελεύθερο το σύστημα, είτε θα υπάρχει δυνατότητα να τους δίνεται ένας κωδικός όπως το pin, προκειμένου και εκείνοι να έχουν πρόσβαση.
Τι θα «βλέπουν» οι γιατροί
Ακόμη και ο προσωπικός γιατρός του ασφαλισμένου όμως – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του HealthReport.gr – για να μπορεί να καταχωρήσει μια πληροφορία ή ένα ραντεβού στη σελίδα του πολίτη για τον ασθενή του, θα πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να δώσει την έγκρισή του.
Στόχος είναι να μην χρεώνονται ραντεβού που δεν έγιναν ή υπηρεσίες που δεν έχουν δοθεί.
Αντίστοιχα θα ισχύει και για τα φάρμακα όταν θα εκτελούνται οι συνταγές στα φαρμακεία.
Έτσι για να γίνει καταχώρηση μιας πληροφορίας είτε μιας συνταγής είτε ενός ραντεβού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δίνει τον κωδικό του ώστε τα νέα δεδομένα να ενσωματώνονται στη σελίδα του πολίτη και στον ιατρικό του φάκελο.
Το νέο σύστημα θα βρίσκεται σε σύνδεση με τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς η πλατφόρμα του οποίου είναι ήδη έτοιμη ώστε τους πρώτους μήνες του νέου έτους να μπορεί να αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή του. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για όλους τους ασφαλισμένους μέσα στο 2017! Τι αλλάζει»
Και εκτός Ελλάδος
Στο μεταξύ όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr η χρηματοδότηση για τη «σελίδα του Πολίτη» αλλά και για όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα συνδέονται με την ηλεκτρονική υγεία έχουν εξασφαλιστεί μέχρι το 2010.
Ταυτόχρονα διατίθενται από την Ε.Ε. άλλα 700.000 ευρώ προκειμένου η ΗΔΙΚΑ να δημιουργήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και ένα συνοπτικό ιατρικό ιστορικό των Ελλήνων ασφαλισμένων που θα λειτουργεί διασυνοριακά.
Έτσι όταν ένας ασφαλισμένος από τη χώρα μας ταξιδεύει στο εξωτερικό να είναι προσβάσιμα τα ιατρικά αρχεία και σε άλλες χώρες.
Αντίστοιχες υπηρεσίες θα δημιουργηθούν με βάση τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε όταν Ευρωπαίοι πολίτες επισκέπτονται τη χώρα μας να υπάρχουν διαθέσιμα τα ιατρικά τους αρχεία και να μπορούν ναλαμβάνουν υπηρεσίες.
Έτσι όταν ξένοι τουρίστες θα αξιοποιούν τις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας, θα καλείται ο ΕΟΠΥΥ να ζητά τα χρήματα από τις αντίστοιχες χώρες προέλευσής τους.
Πρόκειται για προγράμματα που υλοποιούνται έπειτα από σχετική απαίτηση της ΕΕώστε να έχει πλήρη πρόσβαση ο πολίτης.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς χρέωση, σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας


Ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς χρέωση,  σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα Κέντρα ΥγείαςΓραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Τη δυνατότητα δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα περισσότερα Κέντρα Υγείας θα έχουν από τα μέσα Δεκεμβρίου οι πολίτες όλης της χώρας μέσω της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού – eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Η υπηρεσία eRDV θα ξεκινήσει δοκιμαστικά, τη Τετάρτη 7/12/2016 και ώρα 08:00 πμ, ενώ η πλήρης παραγωγική της λειτουργία θα ξεκινήσει επισήμως στις 15/12/2016.
Οι πολίτες επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική σελίδα http://rdv.ehealthnet.gr θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη Μονάδα ΠΕΔΥ και ΚΥ, την ειδικότητα ή ακόμα και το γιατρό και εντελώς δωρεάν να «κλείσουν» το ραντεβού τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εντοπίσουν το κοντινότερο σημείο φροντίδας και να επιλέξουν το χρονικά συντομότερο ραντεβού.
Η ασφαλής πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται εύκολα με την εισαγωγή των κωδικών που χρησιμοποιούνται  στο taxisnet για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Το σύστημα τροφοδοτείται συνεχώς με τη διαθεσιμότητα των μονάδων ΠΕΔΥ και των ΚΥ, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας της ΠΦΥ. Επίσης, σύντομα, όλοι οι ιδιώτες γιατροί, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού είτε για ιδιωτικό ραντεβού είτε για ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ ώστε να εμφανίζονται στις αναζητήσεις των πολιτών. 
Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών ραντεβού προσδοκά να εξυπηρετήσει, αλλά και να ανακουφίσει οικονομικά, τους πολίτες αφού δε θα είναι πλέον αναγκασμένοι να επιβαρύνονται με το 1 ευρώ της χρέωσης για το κλείσιμο των ραντεβού τους μόνο μέσω τηλεφώνου με τη χρήση πενταψηφίων τηλεφωνικών κέντρων όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας είναι η διάθεση της υπηρεσίες και μέσω ΚΕΠ αλλά και μέσω τον Κέντρων Κοινότητας, με σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών διαδικτύου (internet).