Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Με νέο σύστημα οι κρίσεις προϊσταμένων

Πάνω σε δύο θεματικές ενότητες και με τη διεξαγωγή ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου, θα διεξάγεται η δομημένη συνέντευξη για την επιλογή τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών στο Δημόσιο, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, που καθορίζει τις τελικές λεπτομέρειες του συγκεκριμένου βασικού κριτηρίου για τις κρίσεις προϊσταμένων - τα υπόλοιπα τρία είναι: τυπικά προσόντα, εμπειρία άσκησης καθηκόντων ευθύνης και αξιολόγηση.
Στόχος της διαδικασίας, η εξέταση των διοικητικών ικανοτήτων του υποψηφίου στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων, εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων.
Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, σε συνάρτηση με τα προσόντα του υποψηφίου, βάσει του βιογραφικού του και του προσωπικού του μητρώου, β) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος.
Στο στάδιο αυτό, ένα μέλος του αρμόδιου συμβουλίου (ΕΙΣΕΠ: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων) θα θέτει στον υποψήφιο ένα σενάριο διοίκησης καλώντας τον να αναπτύξει τρόπους διαχείρισής του.
Κάθε θεματική ενότητα θα βαθμολογείται με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο (το σύνολο των δύο ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια).
Για τη μοριοδότηση, πέρα από τις αξιολογούμενες ικανότητες του υποψηφίου στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στη διαχείριση κρίσεων, θα λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, χαρακτηριστικά ηγεσίας υπό συνθήκες πίεσης και η ικανότητα συντονισμού.
Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λαμβάνουν επίσης υπόψη και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Χωριστή συνέντευξη

Οι υποψήφιοι θα καλούνται για τη συνέντευξη χωριστά, κατ’ αλφαβητική σειρά. Η χρονική διάρκεια της δομημένης συνέντευξης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, θα είναι: α) 30 λεπτά ώς 1 ώρα για θέσεις γενικών διευθυντών, β) 30 ώς 45 λεπτά για θέσεις διευθυντών, γ) 30 λεπτά για θέσεις τμηματαρχών.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του συμβουλίου.
Η μοριοδότηση κάθε μέλους θα πρέπει να αιτιολογείται συνοπτικά για κάθε ενότητα της συνέντευξης. Το συμβούλιο θα κρατά πρακτικά με τα κρίσιμα σημεία του περιεχομένου της συνέντευξης.
Υπενθυμίζεται ότι πρώτα θα προκηρυχθούν οι θέσεις γενικών διευθυντών, οι οποίες μαζί με αυτές των διευθυντών προγραμματίζεται να καλυφθούν εντός του 2017, ενώ οι θέσεις των προϊσταμένων, υπολογίζεται να καλυφθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

από ΕΦΗΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου